Dne 19.4. 2014 byla otevřena výstava fotografií Petra Coubala a Zuzany Kolouškové v klubu Čtrnáctka. Součástí výstavy byla též přednáška Poslední tygr v Ratajích nad Sázavou.

Otevření výstavy bylo zahájeno slavnostním přípitkem, bylo zde občerstvení a zájem návštěvníků o myšlenku Green Life byl velmi pozitivní. Děkujeme všem za účast!