Přátelé, před 3 dny došla zpráva od Víti, že se objevil tygr, zabil v palmové plantáži přivázaného buvola (možná dva) a zmizel. Záběry z fotopastí jsou od našich indonéských přátel z vesnice Batu Katak. Tygr se tam vracel jíst 2 dny, dokud ho lidé nevyplašili. Ali odlil jeho stopy, které budou vystaveny v informačním centru tygřího domu, až bude postaven v roce 2015.

Není to nádhera ? 🙂