ČESKO-INDONÉSKÝ PROJEKT GREEN LIFE

OCHRANA DEŠTNÉHO PRALESA A OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT

SPOLUPRACOVNÍCI PROJEKTU GREEN LIFE:

  • NGO PRALES DĚTEM česká nezisková organizace, která vznikla v roce 2009. Má 10 členů v ČR. Zabývá se organizací a získáváním finančních prostředků pro realizaci projektu Green Life na Sumatře. Má výchovně – vzdělávací a informační poslání s přímou aktivní ochranou deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat. Předsedou organizace je Milan Jeglík.
  • YAYASAN HUTAN UNTUK ANAKindonéská nezisková organizace, která vznikla v roce 2012. Má 5 členů v Indonésii. Zabývá se realizováním environmentální výchovy a vzdělávání na Sumatře. YHUA má plnou odpovědnost za provoz a ostrahu rezervace Green Life a funkčnost proti-pytláckých hlídek. Předsedou organizace je Sutresno Aries.

CÍL PROJEKTU:

Projekt Green Life se zabývá ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat se zaměřením na ochranu jejich přirozených teritorií a organizací proti-pytláckých aktivit. Cílovými druhy zvířat této ochrany jsou kriticky ohrožení tygři, orangutani a sloni sumaterští v ekosystému Leuser na Sumatře v Indonésii.

3 PROGRAMY PROJEKTU GREEN LIFE:

  • REZERVACE GREEN LIFE – budováním soukromé pralesní rezervace Green Life na hranici s NP Gunung Leuser vytváříme nárazníkou zónu, která má za úkol zabraňovat vstupu pytláků a ilegálních dřevorubců do NP Gunung Leuser. Cílová rozloha rezervace je 400 – 700 hektarů chráněného a střeženého území. Toto území je pravidelně střežené proti-pytláckou hlídkou. 
  • TYGŘÍ DŮM – pralesní výchovně vzdělávací a informační centrum na ochranu deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat, v čele s tygrem sumaterským. Tygří dům zároveň slouží jako strážní základna protipytlácké hlídky Tygří komando.
  • TIGER COMMANDO – proti-pytlácká hlídka na ochranu tygrů sumaterských a dalších ohrožených druhů zvířat. Tato hlídka operuje v rezervaci Green Life a v ekosystému Leuser 16 dní měsíčně.

 

DŮVODY EXISTENCE PROJEKTU:

Reálná situace ohrožení deštných pralesů je celosvětově kritická a je nutné vyvíjet tlak na nápravu a jejich ochranu na všech úrovních, tedy soukromých a státních. Každoročně jsou zakládány děsivé požáry, v jejichž plamenech mizí nížinné deštné pralesy, včetně národních parků centrální Sumatry a Bornea.  Jednou z možností, jak je takovým katastrofám předcházet je vytváření ochranných pásem kolem národních parků a ostraha jejich hranic před vstupem pytláků a ilegálních dřevorubců. Jakákoli soukromá rezervace dokáže své území uchránit před ilegálními aktivitami a požáry lépe, než-li státní parky.

 

VÝZNAM PROJEKTU:

Projekt Green Life a soukromá rezervace Green Life dokáže vytvořit nárazníkové pásmo mezi NP Gunung Leuser a střežit jeho hranice před pytláctvím a ilegálním dřevorubectvím. Navíc vytváříme prostor pro rozšiřování zvířecích teritorií, speciálně tygrů a orangutanů sumaterských, které aktivně chráníme. Rezervace Green Life je příkladem pozitivního přístupu a důležitosti vzniku soukromých rezervací na hranicích s národními parky, jejichž hranice tak mohou být pod pravidelnou ostrahou, což se státním ochráncům přírody nemůže nikdy podařit, poněvadž mají i jiné povinnosti státních úředníků, než pouze konat terénní ostrahu parků.

Rezervace Green Life je schopna ve finální fázi podchytit ostrahu hranic NPGL mezi řekami Berkail a Sekelam a při vzniku 400 – 700 hektarové soukromé rezervace reálně vytvořit důležitou ochrannou a střeženou zónu před a na hranicích NPGL. Tento model může být pozitivním příkladem pro indonéskou vládu a další do budoucna vznikající projekty, které mohou dát práci místním lidem a zapojit je přímo do proti-pytláckých aktivit a střežení hranic národních parků.

Projekt Green Life se navíc významně zapojuje do výchovy a vzdělávání místních obyvatel, dětí a studentů v  Tygřím domě u vesnice Batu Katak.

CO POTŘEBUJEME AKTUÁLNĚ ZA PODPORU:

Hlavní středisko ochrany a environmentálního vzdělávání v okrese Bohorok naleznete ve výchovně vzdělávacím a informačním centru Tygří dům, který je otevřen od ledna 2016.

Hledáme sponzory, kteří by se zapojili přímo a aktivně do podpory environmentální výchovy a vzdělávání a ochrany deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat.