TYGŘÍ KOMANDO

V roce 2016 jsme ve spolupráci s YHUA založili proti-pytláckou hlídku Tygří komando,

které navázalo na zkušenosti s hlídkou Green Patrol z let 2014-2015, která zároveň spolupracovala se Sekcí V – Bohorok NPGL.

V této době se podařilo nalézt a zničit přes 400 pytláckých nastražených pastí v NPGL.

 

 

Tygří komando se skládá z 5ti členného týmu složeného ze čtyř Indonésanů a jednoho Čecha, Zbyňka Hrábka, který je zahraničním poradcem a garantem činnosti komanda za spolek Prales dětem.

Tygří komando spadá pod Yayasan Hutan Untuk Anak, který získal od června 2017 oficiální povolení od Správy NPGL v Medanu na rozjetí rozsáhlého monitorovacího programu s udělenou vládní licencí Smart Patrol.

Mezinárodním garantem jejich činnosti je spolek Prales dětem, který jejich protipytlácké aktivity zároveň koordinuje, vyhodnocuje, propaguje a financuje.

ÚČET TYGŘÍ HLÍDKY CZ:

Transparentní účet u Fio banky: 2600885307/2010

IBAN: CZ8820100000002600885307     SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 

SLOVENSKÝ ÚČET TYGŘÍ HLÍDKY – EURO:

IBAN: SK4183300000002401071589      SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Tým Tygří hlídky:

Aril

Jusli

Sadikin

Zbyněk Hrábek

 

MONITOROVACÍ PROGRAM OKO TYGRA

V červnu 2017 jsme oficiálně zahájili monotorovací program Oko tygra 2017 – 2019 ve spolupráci se Správou NPGL Medan. Cílem tohoto programu bylo odhalování pytlácké činnosti, předávání důkazů hlavní správě NPGL a monitoring kriticky ohrožených druhů zvířat se speciálním zaměřením na tygry sumaterské (Panthera tigris sumatrae).

Tygří komando má monitorovací akční rádius až 2 000 km² v národním parku Gunung Leuser v provincii Severní Sumatra, kde rozmisťuje fotopasti UV595HD.

Program Oko tygra 2017 – 2019 má k dispozici prozatím 100 fotopastí.

NÁKLADY NA TYGŘÍ KOMANDO

Měsíční náklady na provoz Tygřího komanda činí 40 000 kč, což pokrývá 17 pracovních dní hlídkové, monitorovací a informační činnosti. Deset dní je hlídka v náročném terénu národního parku Gunung Leuser ve spolupráci s ozbrojenými strážci NPGL, pět dní střeží rezervaci Green Life a dva dny informují místní obyvatele ve vesnicích podél NPGL v okresu Bohorok o zhoubě pytláctví a zákonech, které pytláctví trestají.

FINANCOVÁNÍ TYGŘÍHO KOMANDA

Výstroj členů hlídky zajišťuje česká firma Armed Store s.r.o., výhradním dodavatelem fotopasti je od roku 2016 česká firma Fotopast.cz. Měsíční náklady spojené s činností Tygřího komanda jsou financovány ze stabilních měsíčních příspěvků v minimální hodnotě 85 kč na transparentní účty Tygří hlídka v České republice a na Slovensku. V současné době je Tygří komando podporováno více než 300 přispěvateli v ČR a dalšími přispěvateli na Slovensku.

JEDNORÁZOVÁ PODPORA 1 000  Kč

Chcete se stát teď a tady strážci tygrů a členy virtuálního Tygřího komanda? Chcete dát toto členství někomu jako dárek?

Pošlete jednorázový roční příspěvek 1.000 kč na transparentní účet Tygří hlídky a získáte obratem prestižní certifikát na recyklovaném papíru, autosamolepku a placku, které budou doručeny poštou na vaši adresu poté, co nám potvrdíte emailem (info@pralesdetem.cz) své členství a platbu.

Tento příspěvek lze složit i osobně na jakékoli z našich veřejných akcí, v brněnské kanceláři na ulici Šámalově 107, nebo v Tygřím domě na Sumatře. Příspěvek je dle zájmu ošetřen sponzorskou smlouvou.

Každý certifikát je opatřen originálním hologramem.

VÝSLEDKY OKO TYGRA 2017

Z důvodu ochrany ohrožených druhů zvířat nelze lokalizovat místa monitorování a počty zvířat. Největšími úspěchy Oko tygra v roce 2017 jsou data o existenci tygrů a slonů sumaterských. V červnu 2017 se podařilo díky fotopastem odhalit tří člennou ozbrojenou pytláckou skupinu, posléze nalézt jejich tábor v pralese národního parku Gunung Leuser a na základě odhaleného mobilního telefonu i určit totožnost jednoho z ozbrojených pytláků a jejich místního průvodce. Na základě těchto důkazů se podařilo stráži NPGL pytláka po několika týdnech ztotožnit, odhalit a zadržet. Dalším důležitým důkazem pytláctví v národním parku bylo nalezení několika hlav zoborožců, kteří jsou loveni pro tradiční asijskou medicínu a rituály. Všechny důkazy byly předány Správě NPGL v Medanu pro další řešení, včetně dalších zmonitorovaných pytláků. Dále bylo zničeno několi desítek pytláckých ok v NPGL a byli zmonitorováni dva medvědi s jizvami kolem kyčlí po pytláckém oku.

VÝZNAM ČINNOSTI TYGŘÍHO KOMANDA

Ochrana kriticky ohrožených druhů zvířat je mimořádně významnou činností v současném světě, ať už se odehrává kdekoli na světě. Národní park Gunung Leuser je unikátním přírodním světovým bohatstvím, kde žijí pohromadě 4 z 10ti nejohroženějších druhů zvířat planety Země, jako jsou nosorožci, tygři, sloni a orangutani sumaterští. Tygří komando je první takovou systematicky vedenou činností v okresu Bohorok na Sumatře, přináší evidentní výsledky a ukazuje smysluplnost mezinárodní spolupráce se zapojením široké veřejnosti, která dokáže protipytlácké aktivity podporovat a financovat, což znamená také vědět, co se ve skutečnosti s divočinou v dnešním světě děje.

 JAK SE ZAPOJIT DO OCHRANY TYGRŮ

Virtuální strážci tygrů se mohou připojit k měsíční podpoře proti-pytlácké hlídky Tygří komando, které je díky mezinárodní podpoře v terénu pro ochranu ohrožených druhů zvířat nebo lze podpořit zasláním sponzorského příspěvku na zakoupení fotopasti (viz níže).

 

 • minimální stálá měsíční podpora 85 kč (může být i vyšší) na transparentní účet Tygří hlídka

 • oslovte další lidi o zapojení se do podpory a informujte je o Tygřím komandu

 • podpora zakoupení sponzorské fotopasti 2 500 kč / 3 800 kč (lepší rozlišení)

 • vydejte se jako dobrovolník na Sumatru

 • zapojte vaši školu do projektu NEPZ

PARTNEŘI TYGŘÍHO KOMANDA

 • ARMED STORE s.r.o.  Tygří komando je vybaveno kvalitní výstrojí od firmy ARMED, která je významným partnerem projektu Green Life. Firma Armed Store s.r.o. je hlavním dodavatelem výstroje pro proti-pytláckou hlídku Tygří komando. Nové vybavení plně odpovídá náročným podmínkám tropického deštného pralesa a bude zároveň testováno v nejtěžším terénu.Příběh proti-pytlácké hlídky je příběhem všech klientů firmy Armed Store s.r.o. Pojďte s námi chránit sumaterské tygry a žijte příběh vrcholového predátora!

 

 • FOTOPAST.CZ – Součástí hlídkové činnosti je rozmisťování fotopastí, které zajišťuje a zaštiťuje firma FOTOPAST.CZ, jakožto hlavní partner monitorovacího programu OKO TYGRA, který zároveň zajišťuje i servis fotopastí. Cena fotopasti je 3.800 Kč.

 

 

Hlavní náplní činnosti:

 • Strážní a hlídková činnost v rezervaci Green Life a její údržba

 • Strážní a hlídková činnost v NPGL

 •  Ničení pytláckých pastí, sabotáže a narušování pytlácké činnosti

 • Shromažďování důkazů o pytlácké činnosti

 • Přímá aktivní účast na potlačování pytláctví a zatýkání pytláků v NPGL

 • Monitorování zvířat za pomocí fotopastí na celém území NPGL

 • Osvětová činnost ve vesnicích podél hranic NPGL

 

V září 2016 vznikl na Slovensku Spolok Prales Deťom, který se připojuje k podpoře a financování protipytlácké hlídky Tygří komando.

Tygří komando je dostatečně vybaveno kvalitní výstrojí, je postupně proškolováno a trénováno v rezervaci Green Life, v terénu národního parku a v Tygřím domě, který je zároveň jeho stabilní kanceláří.

 

Video – Strážce tygrů:

Tygří rodina, kterou máte možnost sledovat na motivačním videu žije v teritoriu ekosystému Leuser, do něhož spadá též rezervace Green Life. 

Tygr nad rezervací Green Life

Tygři sumatránští z NP Gunung Leuser