TYGŘÍ KOMANDO

V roce 2016 jsme ve spolupráci s YHUA založili proti-pytláckou hlídku Tygří komando,

které navázalo na zkušenosti s hlídkou Green Patrol z let 2014-2015, která zároveň spolupracovala se Sekcí V – Bohorok NPGL.

V této době se podařilo nalézt a zničit přes 400 pytláckých nastražených pastí v NPGL.

 

 

Tygří komando se skládá z 5ti členného týmu složeného z Indonésanů. Zahraničním poradcem a garantem činnosti komanda za spolek Prales dětem, je Zbyněk Hrábek.

Tygří komando spadá pod Yayasan Hutan Untuk Anak, který získal od června 2017 oficiální povolení od Správy NPGL v Medanu na rozjetí rozsáhlého monitorovacího programu s udělenou vládní licencí Smart Patrol.

Mezinárodním garantem jejich činnosti je spolek Prales dětem, který jejich protipytlácké aktivity zároveň koordinuje, vyhodnocuje, propaguje a financuje.

ÚČET TYGŘÍ HLÍDKY CZ:

Transparentní účet u Fio banky: 2600885307/2010

IBAN: CZ8820100000002600885307     SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 

SLOVENSKÝ ÚČET TYGŘÍ HLÍDKY – EURO:

IBAN: SK4183300000002401071589      SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Tým Tygří hlídky:

Jusli

Riki

Mola

Sadikin

Edi

Zbyněk 

 

MONITOROVACÍ PROGRAM OKO TYGRA

V červnu 2017 jsme oficiálně zahájili monotorovací program Oko tygra 2017 – 2019 ve spolupráci se Správou NPGL Medan. Cílem tohoto programu bylo odhalování pytlácké činnosti, předávání důkazů hlavní správě NPGL a monitoring kriticky ohrožených druhů zvířat se speciálním zaměřením na tygry sumaterské (Panthera tigris sumatrae).

Tygří komando má monitorovací akční rádius až 2 000 km² v národním parku Gunung Leuser v provincii Severní Sumatra, kde rozmisťuje fotopasti UV595HD.

Program Oko tygra 2017 – 2019 má k dispozici prozatím 100 fotopastí.

NÁKLADY NA TYGŘÍ KOMANDO

Měsíční náklady na provoz Tygřího komanda činí 50 000 kč, což pokrývá 20 pracovních dní hlídkové, monitorovací a informační činnosti. Deset dní je hlídka v náročném terénu národního parku Gunung Leuser ve spolupráci s ozbrojenými strážci NPGL, pět až sedm dní střeží rezervaci Green Life, dva dny informují místní obyvatele ve vesnicích podél NPGL v okresu Bohorok o zhoubě pytláctví a zákonech, které pytláctví trestají. Jeden den se odehrává na Tygřím domě. V současné době je hlídka taktéž zapojena do strážní služby základny Tygří dům.

FINANCOVÁNÍ TYGŘÍHO KOMANDA

Výstroj členů hlídky zajišťuje česká firma Armed Store s.r.o., výhradním dodavatelem fotopasti je od roku 2016 česká firma Fotopast.cz. Měsíční náklady spojené s činností Tygřího komanda jsou financovány ze stabilních měsíčních příspěvků v minimální hodnotě 85 kč na transparentní účty Tygří hlídka v České republice a na Slovensku. V současné době je Tygří komando podporováno více než 500 přispěvateli v ČR a dalšími přispěvateli na Slovensku.

JEDNORÁZOVÁ PODPORA 1 000  Kč

Chcete se stát teď a tady strážci tygrů a členy virtuálního Tygřího komanda? Chcete dát toto členství někomu jako dárek?

Pošlete jednorázový roční příspěvek 1.000 kč na transparentní účet Tygří hlídky a získáte obratem prestižní certifikát na recyklovaném papíru, autosamolepku a placku, které budou doručeny poštou na vaši adresu poté, co nám potvrdíte emailem (info@pralesdetem.cz) své členství a platbu.

Tento příspěvek lze složit i osobně na jakékoli z našich veřejných akcí, v brněnské kanceláři na ulici Šámalově 107, nebo v Tygřím domě na Sumatře. Příspěvek je dle zájmu ošetřen sponzorskou smlouvou.

Každý certifikát je opatřen originálním hologramem.

VÝSLEDKY OKO TYGRA 2017

Z důvodu ochrany ohrožených druhů zvířat nelze lokalizovat místa monitorování a počty zvířat. Největšími úspěchy Oko tygra v roce 2017 jsou data o existenci tygrů a slonů sumaterských. V červnu 2017 se podařilo díky fotopastem odhalit tří člennou ozbrojenou pytláckou skupinu, posléze nalézt jejich tábor v pralese národního parku Gunung Leuser a na základě odhaleného mobilního telefonu i určit totožnost jednoho z ozbrojených pytláků a jejich místního průvodce. Na základě těchto důkazů se podařilo stráži NPGL pytláka po několika týdnech ztotožnit, odhalit a zadržet. Dalším důležitým důkazem pytláctví v národním parku bylo nalezení několika hlav zoborožců, kteří jsou loveni pro tradiční asijskou medicínu a rituály. Všechny důkazy byly předány Správě NPGL v Medanu pro další řešení, včetně dalších zmonitorovaných pytláků. Dále bylo zničeno několi desítek pytláckých ok v NPGL a byli zmonitorováni dva medvědi s jizvami kolem kyčlí po pytláckém oku.

VÝSLEDKY OKO TYGRA 2018

Rok 2018 přinesl další úžasné záznamy ze života tygrů sumaterských, slonů, či orangutanů a medvědů malajských. V lednu až březnu 2018 jsme monitorovali ve spolupráci se stromolezcem Martinem Hajmanem korunové patro, kde Zbyněk Hrábek rozmisťoval fotopasti. Takto jsme získali unikátní záběry ze života orangutanů v jejich přirozeném prostředí na stromech. Dále pokračovalo monitorování slonů v údolí řeky Sekelam, kam se pravidelně vydává od řeky Berkail čtyřčlenná rodina slonů v čele s obrovským samcem. Hlavním cílem však bylo samozřejmě získávání dat o tygrech sumaterských. Takto máme záznamy o jejich životě z dalších pěti míst NP Gunung Leuser. V srpnu 2018 jsme monitorovali také tygří konflikt, kdy tygr strhl krávu jen několik stovek metrů od hranice národního parku v okresu Bohorok. Zde byla provedena 15ti denní monitorovací činnost s velice uspokojivými výsledky. Během roku se nám podařilo poprvé získat záznamy kočky Temincki (Golden cat) a sumaterského jezevce. Pokračovalo sledování medvědice s medvídětem v okolí rezervace Green Life a přilehlých kopcích. V říjnu 2018 hlídka Tygřího komanda použila fotopasti též k monitorování slonice Subu v palmových plantážích v Acehu, které velmi významně přispěly k záchraně tohoto kriticky ohroženého zvířete a k jeho uspání a translokaci do ekosystému pralesa mimo zdevastovaná území plantáží palmy olejové. Monitorovací program Oko Tygra 2018 lze vyhlásit za mimořádně úspěšný.

VÝZNAM ČINNOSTI TYGŘÍHO KOMANDA

Ochrana kriticky ohrožených druhů zvířat je mimořádně významnou činností v současném světě, ať už se odehrává kdekoli na světě. Národní park Gunung Leuser je unikátním přírodním světovým bohatstvím, kde žijí pohromadě 4 z 10ti nejohroženějších druhů zvířat planety Země, jako jsou nosorožci, tygři, sloni a orangutani sumaterští. Tygří komando je první takovou systematicky vedenou činností v okresu Bohorok na Sumatře, přináší evidentní výsledky a ukazuje smysluplnost mezinárodní spolupráce se zapojením široké veřejnosti, která dokáže protipytlácké aktivity podporovat a financovat, což znamená také vědět, co se ve skutečnosti s divočinou v dnešním světě děje.

 JAK SE ZAPOJIT DO OCHRANY TYGRŮ

Virtuální strážci tygrů se mohou připojit k měsíční podpoře proti-pytlácké hlídky Tygří komando, které je díky mezinárodní podpoře v terénu pro ochranu ohrožených druhů zvířat nebo lze podpořit zasláním sponzorského příspěvku na zakoupení fotopasti (viz níže).

 

 • minimální stálá měsíční podpora 85 kč (může být i vyšší) na transparentní účet Tygří hlídka

 • oslovte další lidi o zapojení se do podpory a informujte je o Tygřím komandu

 • podpora zakoupení sponzorské fotopasti 2 500 kč / 3 800 kč (lepší rozlišení)

 • vydejte se jako dobrovolník na Sumatru

 • zapojte vaši školu do projektu NEPZ

PARTNEŘI TYGŘÍHO KOMANDA

 • ARMED STORE s.r.o.  Tygří komando je vybaveno kvalitní výstrojí od firmy ARMED, která je významným partnerem projektu Green Life. Firma Armed Store s.r.o. je hlavním dodavatelem výstroje pro proti-pytláckou hlídku Tygří komando. Nové vybavení plně odpovídá náročným podmínkám tropického deštného pralesa a bude zároveň testováno v nejtěžším terénu.Příběh proti-pytlácké hlídky je příběhem všech klientů firmy Armed Store s.r.o. Pojďte s námi chránit sumaterské tygry a žijte příběh vrcholového predátora!

 

 • FOTOPAST.CZ – Součástí hlídkové činnosti je rozmisťování fotopastí, které zajišťuje a zaštiťuje firma FOTOPAST.CZ, jakožto hlavní partner monitorovacího programu OKO TYGRA, který zároveň zajišťuje i servis fotopastí. Cena fotopasti je 3.800 Kč.

 

 

Hlavní náplní činnosti:

 • Strážní a hlídková činnost v rezervaci Green Life a její údržba

 • Strážní a hlídková činnost v NPGL

 •  Ničení pytláckých pastí, sabotáže a narušování pytlácké činnosti

 • Shromažďování důkazů o pytlácké činnosti

 • Přímá aktivní účast na potlačování pytláctví a zatýkání pytláků v NPGL

 • Monitorování zvířat za pomocí fotopastí na celém území NPGL

 • Osvětová činnost ve vesnicích podél hranic NPGL

 

V září 2016 vznikl na Slovensku Spolok Prales Deťom, který se připojuje k podpoře a financování protipytlácké hlídky Tygří komando.

Tygří komando je dostatečně vybaveno kvalitní výstrojí, je postupně proškolováno a trénováno v rezervaci Green Life, v terénu národního parku a v Tygřím domě, který je zároveň jeho stabilní kanceláří.

 

Video – Strážce tygrů:

Tygří rodina, kterou máte možnost sledovat na motivačním videu žije v teritoriu ekosystému Leuser, do něhož spadá též rezervace Green Life. 

Tygr nad rezervací Green Life

Tygři sumatránští z NP Gunung Leuser