OBČANSKÉ HLÍDKY SPRAVEDLNOST PRO PŘÍRODU

Naše nová iniciativa Spravedlnost pro přírodu podává pomocnou ruku České společnosti ornitologické ve věci travičství zvířat v krajině jedy karbofuran (Furadan), nebo Stutox II.

Jednou z možností, jak zvednout povědomí občanů a zároveň eliminace travičtsví a používání jedů v krajině je sestavení občanských hlídek Spravedlnost pro přírodu a být okem, uchem i rukou pro přírodu a pomoci ji chránit před traviči. Naše aktivity nabízí pomoc též ČIŽP, PČR nebo UKOZ.

 

 

Občanské hlídky Spravedlnost pro přírodu

Dobrovolnické občanské hlídky budou nepravidelně monitorovat krajinu, odhalovat travičství a přinášet důkazy o této trestné činnosti. Každá hlídka bude proškolena, zajistí si vybavení (dalekohled, GPS, spojení – mobil) a bude aktivně konat na ochraně přírody a monitorování travičtsví ve svém regionu.

 1. Vznik regionálních hlídek – několikačlenné hlídky, které budou v dohodnuté době monitorovat krajinu a narušovat činnost travičů svojí přítomností v krajině a vyhledávat otrávené návnady s karbofuranem, či granulát Stutox II na polích. Traviči rozhodně nechtějí, aby byli v přírodě konfrontování s přítomností jiných lidí, tedy samotný pohyb v krajině s monitorováním pohybu podezřelých osob může přinést výsledky v rozšíření paniky a nejistoty mezi traviči. V případě nalezení návnad nebo uhynulých zvířat bude zpracován krizový plán podle kterého budou všichni jednotně pracovat. V případě hlášení podezřelých úhynulých zvířat lidmi by měl některý ze členů hlídky kooperovat s centrálou (hlidka@justicefornature.org – +420 732227248).

 2. Vybavení regionálních hlídek – každá hlídka by si měla získat své sponzory a vybavení. Základním vybavením hlídky je spojení, tedy mobilní telefon, dalekohled , GPS navigace, kamera, skrytá malá kamera pro monitorování přímé akce, kasr, teleskop. obušek. V případě, že mají členové již své vlastní vybavení, tak lze použít.

 3. Činnost regionálních hlídek – minimálně 1x měsíčně by měla hlídka vyrazit na monitorovací akci v předem vytyčeném zájmovém regionu, provést monitoring oblasti, zaznamenat čísla značek podezřelých aut, které se v oblasti pohybují, komunikovat s lidmi v terénu i ve vesnicích. Ideální čas je hlídková činnost v sobotu nebo neděli, nárazově ve všední dny, dle osobního volna. Každá hlídka bude rozmisťovat ve svém regionu plakáty, které lze stáhnout z internetu, bude komunikovat se starosty a zvedat povědomí o nebezpečnosti travičství v krajině. Důležitá je též síť informátorů z řad ekologicky smýšlejících lidí v dané oblasti.

 4. Celorepubliková spolupráce – 4x do roka by mělo dojít k propojení všech hlídek v nejproblematičtějším dohodnutém regionu, kde by mělo dojít k součinnosti při vyhledávání návnad, uhynulých zvířat a vytvořit povědomí v daném regionu o hlídkové preventivní činnosti. Nejproblematičtější období je jaro, kdy je období mláďat a právě proto jsou travičí nejaktivnější.

 

 

ČINNOST OBČANSKÝCH HLÍDEK:

 • každá hlídka má svého velícího důstojníka, který bude koordinovat a plánovat hlídkové akce a měl by mít přehled o činnosti;

 • bude nutné organizovat také osobní neoficiální hlídkovou činnost, kdy strážci budou pod legendou turistů, cyklistů, rybářů atd.;

 • infiltrace do prostředí a vytvoření sítě informátorů, která povedou k označení travičů;

 • rozmístění cedulek s informacemi, plakátů;

 • monitorování hnízdišť ohrožených dravců;

 • monitoring toků s výskytem vyder a bobrů, pátrání po nastražených jedech a pastech a jejich hlášení a ničení;

 • monitorování mrtvých chráněných druhů zvířat v krajině a jejich hlášení na centrálu.

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

V Evropské unii je používání a držení karbofuranu zakázána od roku 2008. Jeho používání a skladování jsou trestným činem! Na podezřelou látku, návnadu, či otrávené zvíře nikdy nesahat, nebo při zásahu jedině v gumových rukavicích.

 

 Jak vypadá karbofuran? 

 • Bílá krystalická látka bez zápachu. V ČR se prodával pod názvem Furadan v podobě postřiku nebo granulí.

 

Jak se jed aplikuje do krajiny?

 • Traviči používají jako návnadu kusy masa, vnitřnosti, uhynulou drůbež a domácí zvířata, ryby, ale i zastřelené dravé ptáky. Můžeme se setkat i s navrtanými vejci s dírkou zakápnutou voskem. Jsou schopni napíchat karbofuran i do mrtvé srny, či jiného zvířete. Otrávenou a neotrávenou návnadu od sebe běžně odlišit nelze, snad jedině podle zápachu, který může mít chemický charakter. Návnady jsou často v blízkosti cest, rybníků, na okrajích polí a luk, tam kde se dostanou traviči autem.

Jak poznáme otrávená zvířata tímto jedem?

 • Na otrávených zvířatech nenalezneme žádné charakteristické příznaky, u ptáků může být vodítkem typická poloha se svěšenými křídly a hlavou, s křečovitě sevřenými pařáty. Zvířata obvykle hynou náhle a v dobré tělesné kondici, ale v křeči. Kolem zvířete a na něm, či v něm bývá mrtvý hmyz (nikoli u čerstvé otravy a nikoli v zimě)! Často jsou v okolí další mrtvá zvířata.

Jak postupovat při nálezu mrtvých zvířat s podezřením na otravu karbofuranem?

 • Nedotýkejte se návnady ani mrtvých zvířat, zabraňte v přístupu dětem a domácím zvířatům. Nepoškoďte stopy na místě nálezu (s ničím nehýbejte, nešlapte zbytečně okolo).
 • Nafoťte nebo natočte celkový pohled i detaily nebo natočte mrtvé zvíře i mrtvý hmyz a zaměřte lokalci GPS nebo přesně označte místo.

 

Volejte a kontaktujte centrálu Spravedlnost pro přírodu:

 

Přijmeme vaše oznámení a pomůžeme vám s řešením. Pro relevantní nálezy přijedou na místo odborníci, prohlédnou nález, prohledají okolí s nasazením vycvičených psů a pokud se podezření na otravu potvrdí, zařídí další kroky včetně předání policii. Jen v některých výjimečných případech, kdy není možné přijet na místo, je předání nálezu koordinováno na dálku. Pokud se jedná o travičství na vašich pozemcích, jsme schopni realizovat monitoring za pomocí techniky.

 

DALŠÍ NEPŘÍTEL V KRAJINĚ – STUTOX II

Jed Stutox II je aplikován do nor na polích za účelem trávení hrabošů polních. Pokud dojde k otrávení hrabošů plošně, nebo jsou mrtví hraboši mimo nory, tak jsou ohroženi sekundární otravou všichna zvířata, která se hraboši živí, tedy všechny druhy malých šelem (lišky, lasice, kuny atd., draví ptáci, čápy…), ale také zajíci a bažanti, či koroptve a ještě netušíme, jak budou na granulát reagovat další ptáci a živočichové. Aplikace Stutox II a jeho použití je povoleno do 2. prosince 2019 a do té doby potřebujeme občanské hlídky v terénu.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Jak vypadá Stutox II?

 • Jedná se o malé, podlouhlé granulky zelenohnědé i jiné barvy (modrá).

 

Jak se jed aplikuje do krajiny?

 • Granulky se většinou vkládají do nor, rozmisťují v jedových staničkách, což jsou obyčejně malé krabice s jedem, kam hlodavec vleze a požere jed, nebo se plošně rozhazují rozmetadlem po celém poli. Stutox II bývá aplikován i přímo do nor v podobě hromádky granulí. Mohou se objevovat i v menším množství, výrobci jako optimální určují množství asi dva kilogramy na hektar, ministerstvo ale nyní povolilo až 10 kilogramů na hektar.

 

Jak poznáme otrávená zvířata tímto jedem Stutox II?

 • V případě otravy se hromadí mrtví hraboši, či naleznete mrtvá zvířata v krajině (malé šelmy lišky, kuny, lasičky, dále zajíci, či bažanti, kafky, vrány, čápi, sovy, dravci – prostě ptáci).

 

Jak budeme postupovat při nálezu mrtvých nebo otrávených živých zvířat s podezřením na otravu Stutoxem II ?

 • Vše dokumentovat, fotografovat, natáčet na video a posílat na na centrálu Spravedlnost pro přírodu, která bude dále komunikovat s Ústředním zkušebním a kontrolním ústavem zemědělským (UKZUZ), podatelna@ukzuz.cz a v kopii na ČSO cso@birdlife.cz. Početnější nálezy mrtvých zvířat (ne hlodavců) nebo i jednotlivé nálezy otrávených zvláště chráněných druhů se hlasí na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Obzvláště u predátorů se ovšem může jednat o otravu nebezpečným karbofuranem, hlavně když je kolem mrtvý hmyz. Pokud je nalezené zvíře ještě živé, volejte nejbližší záchrannou stanici, jejich seznam získáte na www.zvirevnouzi.cz. Vhodné je také kontaktování médií, pokud se jedná o Stutox II. Ohledně podezření na karbofuran neprodleně hlaste na centrálu Spravedlnost pro přírodu, která vám dá další instrukce.

 

Šiřme petici https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO HLÍDKY I SAMOSTATNÉ HLÍDKAŘE

Naší činností je hlídkovat a monitorovat v krajině, získávat důkazy o trestné činnosti páchané na přírodě a zvířatech na základě Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb, Zákona o ochraně zvířat před týráním, zejména část čtvrtá §14, a část sedmá §27 – přestupky. Tyto zákony, či spíše nejdůležitější části, bychom měli znát, pro vhodnou komunikaci s pachateli, či osobami podezřelými ze spáchání trestného činu, či přestupku v terénu. Dále bude nutností se účastnit školení, kurzů sebeobrany, které budeme organizovat v průběhu roku. Velmi důležitý moment pro hlídkovou činnost v terénu je vidět a nebýt vidět, či naopak vhodně komunikovat v rámci informovanosti obyvatel, či prevence. Mimořádný apel na vás vznášíme ohledně vhodného chování v přírodě ve vztahu ke zvířatům, poněvadž tam nejsme od toho, abychom je rušili a stresovali a to zejména v období páření a hnízdění. Takové chování je nepřijatelné. Týká se to především zvířat vyvádějících mláďata a hnízdících ptáků, kam se nelze přibližovat a speciálně u orlů je to minimální vzdálenost 200 metrů od hnízda! Toto je nutné dodržovat, jinak je naše činnost stejné rušiná jako u těch, kteří ubližují.

Vizí projektu Spravedlnost pro přírodu je vytvoření profesionálního výjezdového týmu pro Vysočinu, který bude ve spolupráci s ČSO řešit případy travičství a kooperovat s ČIŽP a PČR. Pokud se ukáže výslednost takového týmu pozitivní, budeme mít snahu to rozšířit též na Jižní Moravu. Naší velkou motivací je nejen ochrana volně žijících zvířat, ale také pomoc majitelům psů a koček, aby jejich domácí zvířecí kamarádi nebyly tráveni jedy na procházkách krajinou.

 

KONTAKTUJTE NÁS:

Zájemci o spolupráci v občanských hlídkách pište na: 

hlidka@justicefornature.org

telefon: +420 732 227 248

facebook: Justice for Nature

www.justicefornature.org (ve výstavbě)