SPOLEK PRALES DĚTEM

Náš Spolek Prales dětem (SPD) vznikl v Praze v ČR v roce 2009, aby se aktivně zapojil do světové ochrany deštných pralesů.

KDO JE SPOLEK PRALES DĚTEM A JEHO ETICKÉ HODNOTY

Spolek Prales dětem je neziskovou, nevládní a nehumanitární organizací, která se zaměřuje speciálně na ochranu přírody a zvířat. Naše cesta nekoresponduje se současnými vědeckými tezemi systémových odborníků, ale je přímo napojena na osobní vnímání přírody a zvířat jako člověku rovných živých bytostí. Vycházíme z osobních poznatků založených na dlouhodobém poznávání přírody a zvířat v jejich přirozených podmínkách. Uznáváme planetu Zemi a přírodu jako nejvyšší pozemskou hodnotu, která je nadřazena lidské proti přírodní a tedy sebedestruktivní kultuře.

Hledáme cestu k poznání a pochopení naší skutečné lidské hodnoty, která by měla korespondovat s naším každodenním životem. Ctíme život jako nejvyšší hodnotu a to bez rozdílu živočišného druhu. Věříme, že jsme se zde narodili k životu v plnosti a radosti bez utrpení, ale zároveň nemáme jakékoli právo způsobovat bezdůvodné utrpení jiným živým bytostem. Naše mise stojí plně za právy zvířat a jejich ochrany před lidmi chamtivými, zlomyslnými, hloupými, či bezcharakterními, kteří kolem sebe páchají zločiny proti přírodě, které jsme součástí.

Naše vzdělávací a výchovná činnost je zaměřena na ochranu přírody a zvířat, tedy ku prospěchu zachování divoké přírody. Ochranu přírody, zvířat a životního prostředí považujeme za vrchol ochrany zdravé a etické lidské společnosti, poněvadž lidé nepotřebují současné vymoženosti lidské civilizace, nýbrž nezbytně potřebují zdravou pitnou vodu, čistý vzduch a nezávadné potraviny. To vše jim daruje zdravá příroda a životní prostředí, které je přímo napojené na existenci zvířat a rostlin. Náš projekt je postaven na respektu k přírodě, na pokoře, soucitu a odvaze se postavit proti zvůli lidí bezcharakterních a chamtivých, kteří zohledňují pouze osobní prospěch za jakoukoli cenu.

KOHO, CO A JAK PODPORUJETE

Spolek Prales dětem nepožívá žádných systémových dotací, podpor, či grantů. Nespolupracujeme finančně s žádnou vládou, ani systémovými organizacemi na ochranu přírody. Veškeré finanční prostředky získáváme z dobrovolné podpory lidí, tedy dospělých i dětí a partnerských firem a sponzorů. Sponzorské firemní dary podléhají etické kontrole. Členové Spolku Prales dětem nemají finanční ohodnocení a pracují ve prospěch ochrany přírody a zvířat dobrovolně bez nároku na mzdu, včetně jejího předsedy.

Jedinými vynaloženými prostředky v ČR je pronájem kanceláře a výroba propagačních materiálů. Tedy výrazná většina získané podpory je určena na podporu projektu Green Life na Sumatře. Transparentní účet ZACHRAŇ PRALES je bezvýhradně určen na záchranu a vykupování pralesních pozemků, stejně jako TYGŘÍ HLÍDKA (výplaty a vybavení komanda + fotopasti) a TYGŘÍ DŮM (výchova a vzdělávání, personál, energie).

Hlavní představitelé spolku Prales dětem, Milan Jeglík a Zuzana Koloušková, nežijí z peněz na podporu projektu Green Life a financují své základní životní potřeby v ČR na základě úspěšného školního projektu NEPZ, kterým ještě podporují projekt Green Life.

Jejich 5 měsíční pobyt v roce na projektu Green Life je financován z dobrovolnických programů, které sami organizují. Spolek Prales dětem a projekt Green Life je etickou cestou na obranu těch nejvyšších hodnot, kterými je ochrana divoké přírody, zvířat a etického lidského života.

 

ETICKÝ KODEX GREEN LIFE

HISTORIE SPOLKU PRALES DĚTEM

Původním předsedou byl Pavel Bakovský a místopředsedou Milan Jeglík. V roce 2012 jsme přesunuli SPD sídlo do Brna a novým předsedou se stal zakladatel projektu Green Life, Milan Jeglík a místopředsedkyní se stala Zuzana Koloušková. V roce 2013 došlo k finální změně, kdy jsme přesunuli SPD do Hodějovic na Vysočinu.

Jako členové SPD pracujeme aktivně a neohroženě 6 měsíců v roce na Sumatře v rezervaci Green Life, organizujeme a financujeme protipytláckou hlídku Tygří Komando, provoz Tygřího domu a pořádáme dobrovolnické programy Green and Blue. Kancelář spolku Prales dětem sídlí na ulici Šámalova 107 v Brně Zábrdovicích. 

 

Kancelář, je otevřena od pondělí do pátku a to v čase od 11:00 – 17:00 h.

Její provoz zajišťuje kolega Štěpán Balcařík 

 

Kontaktní email do kanceláře je kancelar@pralesdetem.cz

Kontaktní telefon do kanceláře: +420 778 066 880

Tým spolku Prales dětem: 

  • Milan Jeglík (předseda)
  • Zuzana Koloušková (místopředseda)
  • Alena Bendová (fundraiserka)
  • Petr Coubal
  • Aneta Tonzarová (veřejné a stánkové akce)
  • Jonáš Kopp (IT podpora)
  • Štěpán Balcařík (kancelář)
  • Jan Suchý
  • Adéla Jiřičková 

Spolek Prales dětem financuje provoz rezervace Green Life a veškeré jeho aktivity. Spolupracujeme s indonéskou nevládní organizací Yayasan Hutan Untuk Anak. Zahraničním poradcem a kontrolorem za spolek Prales dětem je přímo v místě náš člen a zástupce Zbyněk Hrábek.

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY: