VZDĚLÁVACÍ A ODPADOVÉ PROGRAMY 

 

Transparentní účet TYGŘÍ DŮM: 

Fio banka: 2300885305/2010

IBAN: CZ1020100000002300885305

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

TYGŘÍ DŮM

 

Vzdělávací centrum a sídlo proti-pytlácké hlídky, indonéské neziskovky YHUA a spolku Prales dětem na Sumatře u vesnice Batu Katak. Tygří dům byl postaven v roce 2015 z podpory veřejnosti z České republiky. V lednu 2016 bylo vzdělávací centrum slavnostně otevřeno. Probíhají zde vzdělávací programy pro děti z místních vesnic pod vedením paní učitelky Dony, zatímco její manžel Sam má na starosti odpadový program v Batu Katak. Děti zde mají knihovničku, která vznikla ve spolupráci s Green Books.

  • Sídlo a kancelář Yayasan Hutan Untuk Anak (dále YHUA) – jedná se o naši partnerskou neziskovou organizaci, s níž spolupracujeme na projektu Green Life a všech jeho aktivitách.
  • Sídlo protipytlácké hlídky Tygří komando – hlídka zde má své zázemí a sklady materiálu, včetně možnosti ubytování.
  • Výchovně – vzdělávací centrum pro děti a mládež – odehrávají se zde vzdělávací programy pro děti, včetně výchovy ke vztahu k přírodě a výuky angličtiny.
  • Informační centrum – v roce 2017 plánujeme výrazně vylepšit informační centrum a zpřístupnit ho indonéským návštěvníkům.
  • Kancelář a ubytování Spolku Prales dětem – naše organizace zde má skvělé zázemí pro práci i bydlení.
  • Ubytovna pro dobrovolníky – jsou zde 4 pokoje pro dobrovolníky a terasa, kde se vyspí další lidé na matracích/karimatkách. 

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY

Nedílnou součástí projektu Green Life je vzdělávání dětí a mládeže, včetně osvěty směřující k široké veřejnosti a místním komunitám. Vzdělávání v pravdě je pozitivním nástrojem společenských změn, které směřují svět k lepším zítřkům v souznění s divokou přírodou a respektem ke zvířatům.

 

Terénní vzdělávací základna Sekelam

Pralesní rezervace Green Life je rozdělena do dvou oblastí. Ta první leží mezi řekami Berkail a Sembelang (Green Life I-II), zatímco ta druhá v korytu řeky překrásného údolí Sekelam (Green Life III). Zde leží třetí pralesní tábor, který se od roku 2019 stává terénní vzdělávací základnou ve spolupráci s Green School pod vedením pana Hendry z Medanu. Indonéské děti, žáci a studenti sem přijíždějí za poznáváním přírody a k získávání vztahu k divočině a zvířatům.

 

Podpořte vzdělávání dětí a mládeže na Sumatře

Každý z Vás se může zapojit do spolupráce na vzdělávání a výchově dětí, mládeže i veřejnosti na Sumatře. Staňte se Okem Země a podporujte vzdělávací program Matabumi.

Měsíční rozpočet pro tuto mimořádně významnou činnost vychází na cca 10 000 Kč. Mohou se do ní zapojit jednotlivci, firmy, ale také školy v České republice.

Můžete adoptovat svoji školu a ročně jí zajistit čtyři přednášky s panem Odim. Takový roční adopční vzdělávací příspěvek činí pouhých 4 000 Kč. Bude-li sponzorů více, lze tímto zajistit širší vzdělávací programy, včetně zapojení škol do přímého poznávání divoké přírody v divoké přírodě a tvorbu vzdělávacích materiálů, či filmů. Chceme-li měnit svět k lepšímu, musíme zajistit dětem a mládeži vzdělávání o přírodě v pravdě a zároveň jim ukázat cestu spolupráce a pozitivního příkladu. Každý sponzor získá 4x ročně hromadnou fotografii žáků své partnerské školy od pana Odiho, kterému tak zajistíte stabilní práci. Pan Odi je zároveň novinář, který zdarma propaguje projekty Green Life a Blue Life v médiích, tedy jde o vzájemnou podporu a spolupráci. Jinak lze podporovat i malými měsíčními příspěvky na transparentní účet…

 

Odpadový program Batu Katak

Od roku 2017 podporujeme ve vesnici Batu Katak první odpadový program v okresu Bohorok, který je financován spolkem Prales dětem ve spolupráci s YHUA a panem Samuelem.

Vesnice od nás získala podporu na výrobu 100 odpadkových drátěných košů a každý měsíc 500 jutových pytlů, včetně podpory odvozu odpadků. Tento program dává několika místním lidem práci, za níž jsou placeni. Od léta 2018 na této aktivitě spolupracuje též místní komunita Lembaga.

Program vznikl ve spolupráci s dobrovolnicí Terezou. Součástí odpadových programů je vzdělávání a osvěta do místních vesnic. V současné době jsou zapojeny dvě vesnice Batu Katak a Tegapan, kde platíme lektory, kteří vzdělávají děti o přírodě, odpadcích a zároveň je učí základy angličtiny.

Měsíční náklady spojené s výše uvedenými programy činí cca 15 000 Kč.

Hledáme organizace, které by tento program pomohly financovat a pomohli jej rozvinout do lepší podoby, než je dnes.

 

No a jak se Tygří dům stavěl ? 

zde malá fotogalerie …

p.s. Všem zúčastněným moc děkujeme. Ať už za příspěvky na výstavbu, výstavbě, či financování …