Seznamte se s projektem Green Life prostřednictvím naší videogalerie. Skutečné kouzlo deštného pralesa a divoké přírody však pochopíte teprve tehdy, až se ocitnete uprostřed její překrásné a drsné divočiny.

PROJEKT GREEN LIFE:

Green Life – myšlenka pro budoucnost

V tomto filmu se seznámíte s projektem Green Life, který se zabývá ochranou deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat. Dozvíte se myšlenku pro budoucnost, jak uchránit světové přírodní dědictví, tedy unikátní národní parky před pytláctvím a ilegálním dřevorubectvím.

Green Life 2013-2014:

Film o rezervaci Green Life, protipytláckých aktivitách, o spolupráci nás všech na ochraně deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat.

Green Patrol 1 – protipytlácká hlídka:

Seznamte se s protipytláckou hlídkou Green Patrol. Tento film Vás zavede na samotný začátek myšlenky protipytláckých aktivit, kdy jsme společně s Ali Ruslim a dobrovolníky pátrali po důkazech o pytlácké činnosti v NP Gunung Leuser. Tyto důkazy nakonec přinesly podepsání smlouvy se správou NPGL – Sekce V – Bohorok.

Green Patrol 2:

Film o protipytlácké hlídce a o jejím tažení proti ilegálním aktivitám v NP Gunung Leuser. Uvidíte zde záběry z přímých setkání s pytláky a o pokusu jejich zapojení do ochrany přírody.

Pomoz mi můj člověče:

Seznamte se se zvířaty, jejich krásou, přirozeností a utrpením, které jim způsobuje člověk.

Green 666:

Krátký film o palmě olejné a jejím dopadu na životní prostředí a lidskou společnost. Účelem tohoto filmu není upadat v beznaděj, nýbrž být motivován k ochraně deštných pralesů a zvířat.

Výzva lidem ČR:

Vyslechněte upřímnou prosbu a výzvu Milana Jeglíka, předsedy neziskové organizace spolek Prales dětem, která se týká spolupráce na ochraně světového přírodního dědictví deštných pralesů.

Zachraň prales:

Zapojit se do záchrany deštného pralesa může každý z nás. 1 ar pralesa denně vyrobí kyslíku pro cca 900 živých bytostí. 1 ar lze zachránit za pouhých 900 Kč a přidružit ho k 1. dětské pralesní rezervaci Green Life na Sumatře.

Spolek Prales dětem jako host:

Spolek Prales dětem v Dobrém ránu na ČT:

Spolek Prales dětem na Gošárně v Brně 23.11.2013:

Spolek Prales dětem na Gošárně v Praze 17.12.2013:

Pralesní fanklub – Hymna Green Life:

Záběry z fotopastí.