Tropický deštný prales je největší suchozemskou přírodní „továrnou“ na kyslík. Tvoří se v něm voda a světová oblačnost, která je tolik důležitá pro udržení stabilních klimatických podmínek. Žije v nich a roste více než 50% všeho živého a zeleného na Zemi. Jsou nehraditelným ekosystémem!

 

Jeho každodenní devastace ve jménu ekonomiky a neudržitelného rozvoje, je tragédií a zločinem současnosti. Většina lidí se na něm podílí svým konzumním způsobem života. Poptávka po tropickém dřevu, nadměrná spotřeba papíru, či světový obchod s divokými druhy zvířat, jsou toho důkazem. Konzumace potravin a používání kosmetiky s obsahem palmového oleje jen dokresluje tento smutný vývoj lidské civilizace, která jen těžko připouští svůj díl odpovědnosti za devastaci deštných pralesů díky palmě olejné.

Nadnárodní společnosti den za dnem ničí deštné pralesy a společně se zločineckými organizacemi pustoší naši planetu Zemi. Mají dostatek finančních prostředků k tomu, aby vykoupily celé pralesní oblasti a poté je vypálily, či vykácely, aby je nahradily velkoplošnými plantážemi palmy olejné, jejíž olej lidé potom konzumují, aniž by se ptali, co tento byznys způsobuje za nenapravitelné škody na životním prostředí a místních lidech. Stejně tak se na devastaci deštných pralesů podílí výsadba plantáží eukalyptů, které se pěstují za účelem výroby papíru. Co můžeme udělat my, kterým to není jedno?

Transparentní účet Záchrana pralesa CZ: 

č.ú.: 2000885303/2010

IBAN: CZ2920100000002000885303     SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Transparentní účet Zachraň prales SK – EURO:

IBAN: SK6883300000002601071620

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

ZACHRAŇ SVŮJ KOUSEK DEŠTNÉHO PRALESA!

Každý člověk a dokonce i dítě dokáže zachránit svých 10 m² pralesa (denně kyslík pro 90 bytostí), které stojí 90 Kč. Běžně výdělečný člověk může zachránit 1 ar pralesa (10×10 m), který vychází na 900 Kč (denně kyslík pro 900 bytostí). Lidé bohatší a běžné firmy mohou dát sponzorský dar na záchranu 10 arů, což činí 9.000 Kč (denně kyslík pro 9.000 bytostí). Lidé movití, VIP a velké firmy si mohou dovolit zachránit svůj hektar pralesa, tedy zainvestují do výroby kyslíku 90.000 Kč (denně kyslík pro 90.000 bytostí). Každý zachráněný kus pralesa je opatřen certifikátem, který získá samotný zachránce.

KOLIK CHCETE ZACHRÁNIT DEŠTNÉHO PRALESA?

JAKÝ JE POSTUP:

 1. Kontaktuj nás na emailu zachranprales@pralesdetem.cz a napiš nám, jaké chcete jméno a text s věnováním na dárkovém certifikátu. Dále adresu, kam máme certifikát zaslat. Pro zasílání na Slovensko pište na email pralesdetom@gmail.com

 2. Zaplaťte částku za 1 ar = 945 Kč (37 € + poštovné) (45 Kč je přidaná cena za doporučené psaní odeslané poštou) na transparentní účet ZACHRAŇ PRALES – 2000885303 / 2010 a odeslání oznamte na výše uvedený email. Pro urychlení odesílání, zašlete i elektronické potvrzení o zaplacení.

 3. Během několika dní vám dojde certifikát poštou na výše uvedenou adresu.

 4. Jakmile certifikát dojde, tak nám prosím oznamte jeho doručení.

 5. Pokud by se certifikát zpozdil více než týden od data zaplacení, urgujte na výše uvedeném emailu.

Certifikáty odesíláme doporučeně a to z důvodu toho, že už několikrát se nám stalo, že se certifikát po cestě ztratil a vznikala tak nemilá nedorozumění.

!!! Každý certifikát je opatřen originální hologramovou samolepkou GREEN LIFE. !!!

Získávání finančních prostředků na záchranu pralesa, které se shromažďují od dárců na transparentním účtu ZACHRAŇ PRALES, jsou bezvýhradně využívány pro účel výkupu pozemků a rozšiřování rezervace Green Life.

Součástí nákladů s tím spojených je poplatek NOTÁŘCE (cca 5.000 Kč za každou novou smlouvu o pozemcích a převodu majitele) a STAROSTOVI VESNICE (cca 2.000 Kč za razítko na pozemkové licenci). Tyto výdaje jsou vynakládány až při finální platbě a převodu pozemků.

Staňte se součástí vzniku první pralesní dětské rezervace na světě a podpořte myšlenku pro budoucnost, která je příkladem spolupráce všech lidí na ochraně deštných pralesů. Postavme společně pozitivní blok devastaci pralesů a spojme se pro dobrou věc, pro společný projekt Green Life.

VLASTNICTVÍ POZEMKŮ REZERVACE GREEN LIFE

V roce 2019 došlo k zásadní změně ve vlastnictví vykupovaných pozemků rezervace Green Life na hranicích s NP Gunung Leuser na Sumatře. Původní vlastník pozemků Ali Rusli byl odstaven od projektu Green Life z důvodů nespolehlivosti a zneužívání své pravomoci předsedy YHUA a zároveň byla učiněna opatření, aby veškeré pozemky přepsal na neziskovou organizaci Yayasan Hutan Untuk Anak, z níž byl jako předseda vyloučen, včetně celé původní struktury, která vznikla v roce 2011. Vše se souhlasem pronajimatele pozemků Milanem Jeglíkem. Tedy jak to s pozemky Green Life vypadá od srpna 2019?

 

 • Pozemky rezervace Green Life jsou napsány na neziskovou organizaci YHUA.
 • Před nákupem od místních vlastníků jsou pozemky přeměřeny a je zaznačena jejich hranice.
 • Lidé, kteří nám pozemky prodávají jsou ve skutečnosti jejich pronajimateli od státu a tím pádem od nás získávájí kompenzaci v podobě dohodnutých financí za odkoupení jejich práva pozemky využívat pro zemědělskou činnost, kdy se jedná většinou o pěstování kaučuku nebo nově palmy olejové.
 • Takto pozemky získává do užívání YHUA na minimální dobu 100 let se smlouvou se státní pozemkovou institucí s možností dalšího prodloužení za 100 let.
 • Dalším krokem je smlouva o spolupráci MOU mezi YHUA a spolkem Prales dětem, který celé transakce financuje a sponzoruje, aby se přírodě vrátilo území ekosystému Leuser, které zároveň chrání hranici NP Gunung Leuser před lidskou činností a ilegálními aktivitami.
 • Vzniká nový status rezervace Green Life, jejíž pozemky jsou transformovány ze zemědělské půdy na sociální les, který plní ochrannou a vzdělávací roli (2020).
 • Komplexní zajištění pozemků rezervace Green Life je jistěno tzv. konsorciem tří neziskových organizací Yayasan Hutan Untuk Anak, Yayasan Save Aceh Nature a spolku Prales dětem. Vše je stvrzeno u notáře a nad veškerou agendou dohlíží právní oddělení v Medanu. S pozemky nejde disponovat bez souhlasu všech tří subjektů a právního oddělení.
 • V roce 2019 došlo k zajištění pozemků Green Life do zatím nejstabilnější podoby!

 

CO TO ZNAMENÁ ZACHRÁNIT KUS PRALESA GREEN LIFE

 • Tím, že člověk podpoří záchranu pralesa v rezervaci Green Life, mu nevzniká žádné vlastnické právo na vykoupenou půdu.
 • Na takovém území nelze postavit žádné pevné ani přenosné obydlí, či jinou stavbu.
 • Toto území je vráceno zpět přírodě ekosystému Leuser a jeho skutečnými obyvateli se stávají divoká zvířata.
 • Toto území není nijak komerčně využíváno, nesmí se na něm těžit dřevo, nesmí se zde lovit, ani rybařit, či rozdělávat oheň.
 • Zachráněné a vykoupené území není vždy vzrostlým pralesem, často se jedná o prales sekundární, či o vykoupené plantáže kaučuku. Veškeré území je necháno na pospas přirozené obnově bez zásahu člověka. Maximálně jsou na některých pozemcích dosázeny pralesní ovocné stromy z důvodů obživy pro divoká zvířata.
 • Pokácení stromu je v rezervaci možné pouze v případě, že se jedná o uschlý strom ohrožují některý z terénních kempů. Jinak v rezervaci nelze stromy kácet a vše je ponecháno přirozenému vývoji a obnově.
 • Jediným lidských zásahem v rezervaci je čištění stezek a hranice NP Gunung Leuser sousedící s rezervací Green Life, značení hranic rezervace, a údržba terénních táborů I-III.
 • Žádný člověk si na tomto území nemůže vymáhat své osobní vlastnické právo. Tato území patří přírodě a zvířatům.
 • Každý zachránce pralesa ve prospěch světového příkladu rezervace Green Life tím ukazuje svůj postoj k Zemi a své “morální” vlastnictví za které zaplatil věnuje Přírodě a její přirozené obnově a vývoji.
 • Každý zachránce 1 hektaru pralesa = 100 arů (území Green Life) může strávit týden ročně v rezervaci Green Life zdarma jako vážený host a zachránce pralesa!